Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Geleneksel Dil ve Kültür Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu’nun üçüncüsünü duyurmaktan mutluluk duyarız.

 

Bu sempozyumda Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan öğrencilerin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Sosyal Bilimler öğrencilerinin disiplinler arası bir yaklaşımla dil ve kültür alanlarında bildirilerini sunmaları beklenmektedir.

Dil ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu için başvuruda bulunan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla önce “Bildiri özeti ve  Bildiri tam metni nasıl hazırlanır?” konulu seminer verilecek ve bu seminer sempozyum web sitemizde (https://dilkultur2020.erciyes.edu.tr/) erişime açık olacaktır.

Bildiri özeti ve bildiri metninin belirlenen tarihlerde sempozyum web adresinde bulunan başvuru formunu (https://dilkultur2020.erciyes.edu.tr/Sayfa/8/1/bildiri-ozet-gonderim.html) doldurularak dilkultur2020@gmail.com elektronik posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

21 Nisan 2020’de gerçekleşmesi planlanan öğrenci sempozyumu için bildiri dilleri Türkçe, İngilizce ve Rusça olup önerilen konu başlıkları şöyledir:

 • Türk Dili / Turkish Language
 • Türk Edebiyatı / Turkish Literature
 • Rus Dili / Russian Language
 • Rus Edebiyatı / Russian Literature
 • İngiliz Dili / English Language
 • İngiliz Edebiyatı / English Literature
 • Doğu Dilleri / Eastern Languages
 • Doğu Edebiyatları / Eastern Literatures
 • Karşılaştırmalı Edebiyat / Comparative Literature 
 • Tarih / History
 • Felsefe / Philosophy
 • Sosyoloji / Sociology
 • Kültür Çalışmaları / Cultural Studies
 • Sanat Tarihi / Hisory of Art
 • Dilbilim / Linguistics

 

 

*Bildiri Özeti göndermek için son tarih: 20 Mart 2020

*Sempozyuma katılım ücretsizdir.

A+ A-